Trò chơi Roulette Mẹo – W88

Trò chơi Roulette Mẹo – W88缩略图

Cách chơi Roulette đầu tiên là: Press Line

Phương pháp cơ bản là xác định theo phân vùng của roulette. Nếu bạn sử dụng 6 yard và nhấn vào 6 vạch không liên quan (1, 4) (7, 10) (13, 16) (19, 22) (25, 28) (31, 34), bạn sẽ giành chiến thắng bằng cách không mở số 0. Kỳ thật có thể dùng để chấm điểm, rất nhiều lúc, không thấy đến 0, đã đánh đủ điểm tích lũy. Nếu bạn sử dụng 4 mã, đặt trên 4 đường dây không liên quan, kết quả là 2:1, tức là trúng lỗ một nửa, tương đương với chơi khu 3 mua khu 2. Phương pháp này biến khu vực 12 số thành tiểu khu 6 số, có thể đuổi theo Vượng Hào. Nếu là nắm giữ tốt, cũng không tệ lắm.

Trò chơi Roulette Mẹo – W88插图

Cách chơi Roulette thứ hai là: Cược màu

Phương pháp này dùng để đặt màu, tức là đặt “đỏ” hoặc “đen”. Nếu bạn sử dụng 6 mã, đấu pháp giống nhau chính là dựa theo màu sắc mà thao tác, đỏ đen mỗi bên mua 300, mua lẻ 20, mở 0 kiếm 100, mở đỏ đen thua 20, có thể xem trọng đỏ đen mua một lượng nhỏ.

Đặt 1 kích thước vào màu bạn thích. Nếu như không có, ván tiếp theo ngươi liền ném thêm một thước. Nếu bạn thắng, bạn sẽ ném ít hơn một yard trong ván tiếp theo. Ví dụ: Một đô la bạn mua đã hết, ván tiếp theo bạn đặt cược hai đô la; Nếu như không có, kế tiếp liền đặt ba đô la Mỹ. Nếu bạn thắng 3 đô la, bạn đặt cược 2 đô la tiếp theo. Anh lại thắng, như vậy kế tiếp cũng chỉ đặt cược 1 đô la. Nếu như một ván này ngươi thua, một tổ trò chơi này cũng liền kết thúc. Một bộ trò chơi mới bắt đầu từ 1 đô la. Đây thực ra là cách sử dụng màu sắc mà chúng ta gọi là ôm ấp.

Cách chơi Roulette thứ ba: 3 đường vào

Chơi roulette có thể chơi cùng nhau 3 cách

Ghi lại 6 số một hàng, sau này đều là 6 số 6 hàng.

2- Hàng thứ hai đấu với hàng thứ nhất, nếu thấy có ba người đánh giống nhau, ba người sau sẽ không giống nhau; Hoặc 3 cái khác nhau thì chọn đánh, 3 tay sau nó sẽ giống nhau.

Từ đó về sau vẫn là một hàng phía sau đối với một hàng phía trước

  1. Cùng một lúc phải xem 3 con đường. Con đường thứ nhất là lớn, nhỏ; Con đường thứ hai là đơn, đôi; Đường thứ ba là đỏ, đen.
  2. Ghi chú: Dùng phương pháp phân tầng thắng vào thua, bao nhiêu tầng tự mình định.

Ví dụ như phân tầng:

1.2.3.

2.2.3.4.

3.3.4.5.

4.4.5.6.

5.5.6.7.

  1. Đấu pháp cơ bản: Một cái ra điện thoại di động sẽ đánh 3 tay, nếu như liên tiếp trúng 2 miệng thì dừng. Chờ cơ hội tiếp theo ra tay. Nếu như liên tục thua 3 cái cũng dừng, chờ cơ hội ra tay tiếp theo, mã đặt cược tăng lên một tầng. Nếu như trúng 2 khẩu mã rơi xuống một tầng.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注