Cách chơi Keno đơn giản-W88

Cách chơi Keno đơn giản-W88缩略图

Trong trò chơi Keno trực tiếp, người chơi có thể đánh dấu bất kỳ số nào từ 1 đến 20 trên một thẻ có tổng cộng 80 số được sắp xếp thành tám hàng với mười số mỗi hàng. Sau đó, người chơi đưa thẻ cho người ghi âm Keno và đặt cược rằng số được chọn sẽ được bao gồm trong 20 số được rút ra trong trò chơi tiếp theo. Ngoài ra, người chơi có thể ngồi bên trong một nhà hàng sòng bạc nhất định và đánh dấu thẻ và đặt cược cho người phục vụ chạy Keno, người sẽ đưa nó cho người ghi chép Keno và mang đơn đặt cược cho bạn. Đặt cược có thể cao gấp nhiều lần giới hạn cơ bản của sòng bạc, thường là $1 ở Hoa Kỳ.

Cách chơi Keno đơn giản-W88插图

Sau khi rút ra 20 con số, sòng bạc sẽ trả tiền cho đơn đặt hàng chiến thắng dựa trên một bảng thanh toán duy nhất, khác nhau giữa các sòng bạc. Ví dụ: đối với một đơn đặt hàng với bốn dấu hiệu và đặt cược là 1 đô la, có thể trả lại 1 đô la nếu hai số trúng; Trả lại $5 nếu ba số được chọn; Nếu tất cả bốn số đều đúng, bạn sẽ phải trả 120 đô la. Nhưng trong một sòng bạc khác, ba số trung bình có thể trả 6 đô la và bốn số trung bình có thể trả 125 đô la. Trong khi sòng bạc thứ ba có thể trả $5 và $110. Do sự khác biệt này, bất kỳ tỷ lệ hoàn trả nào thường không đủ để được gọi là tỷ lệ hoàn trả trung bình. Tỷ lệ hoàn trả dao động từ dưới 70% đến trên 80%.

Đặt cược trực tiếp: Đặt cược số được đánh dấu dưới dạng một cược duy nhất được gọi là đặt cược trực tiếp. Đây là cách đơn giản nhất để chơi, nhưng nhiều người chơi thích đặt cược vào nhiều lựa chọn nhóm hơn. Một phương pháp phổ biến là “đặt cược nhóm”. Ví dụ, một người chơi có thể đánh dấu sáu số, vòng chúng thành hai nhóm ba số, sau đó đánh dấu “2/3, 1/6” bên cạnh đơn đặt cược của họ. Người chơi sau đó sẽ đặt cược 3 đô la, tức là 1 đô la cho mỗi kết hợp ba ô và 1 đô la cho sáu ô.

Cách chơi Keno đơn giản-W88插图1

King Bet: Số được khoanh tròn riêng biệt là số King, có thể được sử dụng trong tất cả các kết hợp được đánh dấu. Giả sử rằng số thứ bảy trong ví dụ trên được khoanh tròn thành số vua. Sau đó, người chơi có thể đánh dấu “2/4, 1/7” đặt cược vào sự kết hợp của hai số bốn, với số vua tham gia vào mỗi nhóm ba chữ số, tổng cộng bảy số.

Check order: Người chơi đánh dấu một số nhóm số và đặt cược vào sự kết hợp của các nhóm số đó. Ví dụ, một đơn đặt hàng có chứa các nhóm hai, ba và bốn số có thể có các cách chơi sau: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 (kết hợp các nhóm hai và ba), 1/6 (kết hợp các nhóm hai và bốn số), 1/7 (kết hợp các nhóm ba và bốn số), 1/9 (kết hợp cả ba nhóm). Nếu đặt cược 1 đô la vào một trò chơi, thì đơn đặt cược này sẽ có giá 7 đô la.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注