Texas Hold’em giới thiệu ngắn gọn-W88

Texas Hold’em giới thiệu ngắn gọn-W88缩略图

Một bộ bài poker tiêu chuẩn loại bỏ 52 lá bài của Nữ hoàng lớn và nhỏ để chơi.

Bình thường 2 – 10 người chơi, trường hợp cá biệt có 12 người chơi.

Giữa người chơi đồng thời tiếp tục xem bài hoặc so bài cần đặt cùng một khoản lợi thế, người chơi không đủ lợi thế sau khi hạ toàn bộ có thể xem đến cùng và tham dự so bài.

Texas Hold’em giới thiệu ngắn gọn-W88插图

Chia bài thường chia làm 5 bước, lần lượt là:

Perflop – Đặt cược lớn nhỏ trước, sau đó phát cho mỗi người chơi 2 lá át chủ bài, người chơi đầu tiên sau khi đặt cược lớn lựa chọn đặt cược, thêm cược hoặc là bỏ bài, dựa theo chiều kim đồng hồ, những người chơi khác lần lượt tỏ thái độ, người chơi đặt cược lớn cuối cùng tỏ thái độ, nếu người chơi có tình huống thêm cược, người chơi phía trước đã theo dõi cần tỏ thái độ lần nữa thậm chí nhiều lần tỏ thái độ.

Flop – Ba thẻ chung được xử lý cùng một lúc, bắt đầu với Small Blind (nếu Small Blind đã được bao gồm, bắt đầu với người chơi gần nhất ở phía sau, v.v.), người chơi có thể chọn đặt cược, thêm hoặc bỏ qua.

Turn – Lá bài thứ tư được chia, bắt đầu bằng một cược mù nhỏ và lần lượt bày tỏ thái độ theo chiều kim đồng hồ.

River – Lá bài thứ năm được xử lý, bắt đầu bằng một cược mù nhỏ, và người chơi có thể chọn đặt cược, thêm hoặc bỏ qua.

Sau 4 vòng đầu tiên của thẻ được xử lý và đặt cược, những người chơi còn lại bắt đầu làm sáng kích thước của tỷ lệ thẻ và người chơi có thẻ lớn nhất sẽ giành được đáy bể.

Texas Hold’em giới thiệu ngắn gọn-W88插图1

Dùng 2 lá bài tẩy của mình và 5 lá bài công cộng kết hợp lại, chọn ra 5 lá bài, bất kể trong tay sử dụng bao nhiêu lá bài (thậm chí có thể không cần lá bài tẩy trong tay), gom thành lá bài lớn nhất, so lớn nhỏ với người chơi khác.

So bài trước so bài hình, lớn bài hình lớn hơn nhỏ bài hình, bài hình thường chia làm 10 loại, từ lớn đến nhỏ là:

Royal Flush: cao nhất là Ace.

Straight Flush: Lá bài có cùng màu sắc

Four of a Kind (còn được gọi là “nhánh sắt”, “bốn” hoặc “quả bom”): Có bốn lá bài có cùng số điểm.

Hồ Lô (Fullhouse, còn được gọi là “Captive”, “Skeleton”, “Fukuoka”, “Mãn Giang Hồng”): Ba lá bài có cùng một điểm cộng với một cặp thẻ khác.

Flush (viết tắt là “Flowers”): 5 lá bài có cùng màu sắc.

Straight (còn được gọi là “Rắn”): Năm lá bài Shun-Lien.

Three of a kind (Ba lá bài): Có ba lá bài có cùng số điểm.

Two Pairs: Hai thẻ có cùng số điểm cộng với hai thẻ khác có cùng số điểm.

1 Pair: Hai lá bài có cùng số điểm.

Thẻ cao (High card): Loại thẻ không phù hợp với bất kỳ loại thẻ nào ở trên, bao gồm một thẻ và không liên tục các loại hoa khác nhau tạo thành, lấy điểm quyết định kích thước.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注