Uno chơi như thế nào?-W88

Uno chơi như thế nào?-W88缩略图

Luật chơi:

Các người chơi tùy ý chỉ định một người chơi làm đại lý, cũng có thể: mỗi người chơi rút 1 lá bài, số lớn nhất là đại lý (nếu không phải là thẻ số thì lấy lại). Sau đó mỗi người lấy 7 lá bài, còn lại làm chồng bài. Nhà cái lấy thẻ số đầu tiên từ đống bài (hoặc lấy lại nếu không phải là thẻ số) và dựa trên thẻ này, trò chơi bắt đầu. Thứ tự ban đầu của các thẻ được đưa ra là theo chiều kim đồng hồ.

Uno chơi như thế nào?-W88插图

Ví dụ: giả sử thẻ tham chiếu là “đỏ 3”, sau đó bạn có thể ra: tất cả các thẻ màu đỏ (cùng màu), tất cả các màu 3 (cùng số); giả sử thẻ tham chiếu là “vàng+2”, sau đó bạn có thể ra: tất cả các thẻ màu vàng (cùng màu), các màu khác+2 (cùng chức năng). Tất nhiên, thẻ phổ quát có thể được chơi trực tiếp mà không cần tham chiếu thẻ và bạn chỉ định màu sắc của thẻ tiếp theo.

Quy tắc chơi bài: Phải có cùng màu hoặc hoa văn với một lá bài bị bỏ (thẻ tham chiếu), mỗi lần chỉ có thể chơi 1 lá bài.

Uno chơi như thế nào?-W88插图1

Nếu người chơi không có thẻ có thể ra, thì rút ra 1 lá bài từ đống bài, nếu lá bài này có thể ra có thể lập tức đánh ra, cũng có thể giữ lại. Nếu không thì bỏ qua, để nhà tiếp theo ra bài.

Khi bạn chơi 1 lá bài còn lại (tức là chơi 2 lá áp chót), hãy hét lên “UNO” (đọc là “Uno”, tương tự như “Báo cáo” của người chơi bài). Nếu người chơi quên hô “UNO”, sau khi bị người khác phát hiện, phải rút 2 lá bài. Đây là một đặc sắc trò chơi mà người mới rất dễ quên, cần chú ý nhiều hơn.

Uno chơi như thế nào?-W88插图2

Nếu người chơi đã hoàn thành tất cả các thẻ trong tay, trò chơi kết thúc. Đem bài của mọi người một lần nữa rửa hỗn hợp là có thể tiến hành ván tiếp theo. Trong trò chơi, nếu không có ai chiến thắng, các thẻ bị bỏ lại (ngoại trừ thẻ trên cùng, tiếp tục làm thẻ tham chiếu) được rửa lại khỏi kho mới để tiếp tục chơi. Khi một ván mới bắt đầu, người chiến thắng của ván trước có thể được sử dụng làm người chia bài.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注