Quy tắc Baccarat và cách chơi-W88

Quy tắc Baccarat và cách chơi-W88缩略图
Quy tắc Baccarat và cách chơi-W88插图

Bàn cược Baccarat cao hơn mức cược tối thiểu. Và đặt cược theo bội số của mức đặt cược tối thiểu! Nếu phát hiện tiền đặt cược thấp hơn mức đặt cược tối thiểu, chúng tôi có thể thanh toán lần đầu theo quy tắc, nhưng cảnh báo người chơi rằng không thể thực hiện lại. Nếu bạn tiếp tục làm như vậy, nó sẽ được coi là không hợp lệ. Nếu vượt quá số tiền đặt cược tối đa, số tiền đặt cược tối đa đã nêu sẽ được thanh toán hoặc tính phí. Quản trò có thể thay đổi hạn mức đặt cược nhưng phải thông báo trước cho người chơi. Người quản trò có thể quy định giới hạn bàn chơi, là mức chênh lệch giữa tổng số tiền đặt cược của “nhà cái” và tổng số tiền đặt cược của “người chơi”. Trước khi chia lá bài đầu tiên, mỗi khách của trò chơi baccarat sẽ đặt cược vào “Người chơi”, “Nhà cái” hoặc “Hòa”, và mỗi người chơi chỉ được đặt cược vào một chỗ. Người chơi đứng phải đặt cược trong khu vực được chỉ định. Khi lá bài đầu tiên được chia, người chơi không thể thao tác nữa (lấy đi hoặc thay đổi tiền cược đã đặt) và chờ kết quả. Tất cả các cược nên được đặt và các chip có giá trị nhỏ phải được đặt lên trên trước khi người chia bài rung chuông và hô “Dừng đặt cược”. Quản trò có thể cho phép người chơi đặt cược lớn hơn mức cược tối đa ghi trên bàn, nhưng điều này phải được thể hiện bằng một biển báo mới trong khu vực đặt cược của họ.

Quy tắc Baccarat và cách chơi-W88插图1

Các yêu cầu đặt cược được nêu trong các quy tắc này như sau:
Đặt cược vào khu vực “Banker”
Nếu nhân viên ngân hàng có nhiều thẻ hơn người chơi, nhân viên ngân hàng sẽ thắng.
Nếu số quân bài trên tay của Banker ít hơn số lượng quân bài trên tay của Player thì Banker thua.
Nếu số quân bài trên tay nhà cái bằng với số quân bài trên tay người chơi, thì cả hai hòa nhau.
Đặt cược vào khu vực “Người chơi”
Nếu người chơi có nhiều thẻ hơn nhân viên ngân hàng, người chơi sẽ thắng.
Nếu số bài trên tay của người chơi ít hơn của nhà cái thì người chơi sẽ thua.
Nếu điểm bài của người chơi bằng điểm của nhà cái, hai người chơi sẽ hòa.
Cược vào khu vực Hòa sẽ thắng khi cửa Nhà cái bằng cửa Người chơi.
Cược vào khu vực hòa sẽ thua khi cửa nhà cái không bằng cửa người chơi.
Cược thắng trong khu vực “Banker” được trả 1:1. Tuy nhiên, 5% số tiền thắng cược phải được rút ra và rút thăm hoàn thành khi thanh toán. (Trò chơi không có hoa hồng, ngoại trừ chủ ngân hàng giành được 6 điểm, 1 ăn 1 ăn 1, 0,7 ăn 1 để giành 6 điểm với hai lá bài, 0,5 ăn 1 để thắng với 6 điểm với ba lá bài)
Cược thắng trong khu vực “Người chơi” được thanh toán 1:1.
Cược hòa được trả theo tỷ lệ 8:1.
Đặt cược vào một cặp (nghĩa là hai lá bài đầu tiên của nhà cái hoặc người chơi có cùng số hoặc chữ cái tiếng Anh), thắng 1 và ăn 11.
Đặt cược vào một cặp hoàn hảo (có nghĩa là hai lá bài đầu tiên của nhà cái hoặc người chơi là một cặp, đồng thời đáp ứng các điều kiện của cùng một chất), thắng 1 và trả 25.
Cược Lucky 6, nhà cái thắng với 2 lá bài, 6 điểm, 12 ăn 1 thắng. Nhà cái thắng với ba lá bài và 6 điểm, và trả 20 cho 1 lần thắng.
Cược Long Bao, ăn 1 nếu thắng bài thường, trả 1 nếu thắng bài không chuẩn, trả 1 nếu thắng bài không chuẩn, trả 5 điểm nếu thắng bài không chuẩn, trả 3 nếu thắng 6 điểm với bài không chuẩn, trả 3 đối với thắng bằng bài không chuẩn Nếu thắng 7 điểm thì thua 5 điểm, thắng 8 điểm thì thua 10 điểm, nếu thắng 9 điểm thì thua 30 điểm.
Cược tài và, tài và (0) 150 ăn 1, tài và (1) 1 ăn 215, tài và (2) 1 ăn 225, tài và (3) 1 ăn 200, tài và ( 4) 1 ăn 120, Hưu bổng (5) trả 110 ăn 1, hưu bổng (6) trả 40 ăn 1, hưu bổng (7) trả 40 ăn 1, hưu bổng (8) trả 80 ăn 1, hưu bổng (9 ) trả 80 ăn 1.
Quy mô đặt cược, tổng số thẻ được mở bởi cơ quan là 5 thẻ hoặc 6 thẻ là lớn, và 1 trả 0,5. Tổng số thẻ được cơ quan mở là 4 thẻ, nhỏ, 1 ăn 1,5.
Đặt cược vào quân bài đơn của nhà cái, quân đôi của nhà cái, quân bài đơn của người chơi và quân đôi của người chơi. Trong mỗi trò chơi, các quân bài của nhà cái và quân bài của người chơi, bao gồm cả điểm của quân bài thứ ba, được cộng lại để tạo thành quân bài đơn hoặc quân đôi. Thắng 1 ăn 0,95.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注